Topp 50 vanlige Django-intervjuspørsmål og svar for erfarne utviklere

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer

Grunnleggende om Django Web Framework

Django er et høyt nivå Python nettrammeverk som muliggjør rask utvikling av sikre og vedlikeholdbare nettsider. Noen nøkkelpunkter om Django:

 • Åpen kildekode, skrevet i Python
 • Følger det arkitektoniske mønsteret for modell-mal-visninger
 • Objektrelasjonell kartlegger (ORM) grensesnitt med databaser
 • Administrasjonsgrensesnitt for innholdsbehandling
 • Fokus på gjenbruk og pluggbarhet

1. Hva er Django og hvorfor vil du bruke det?

Django er et Python-nettrammeverk på høyt nivå for raskt å bygge sikre, skalerbare og vedlikeholdbare nettsteder. Du ville brukt Django fordi det:

 • Sparer tid - Leveres sammen med ofte brukte verktøy som adminside, ORM, malmotor osv. slik at du ikke trenger å skrive alt fra bunnen av.
 • Sikker og skalerbar som standard - Følger beste praksis for sikkerhet som SQL-injeksjonsbeskyttelse, cross-site scripting (XSS)-beskyttelse, clickjacking-beskyttelse osv.
 • Bruker en batterier inkludert filosofi så de fleste vanlige brukstilfellene kommer innebygd
 • Allsidig for webutvikling - Kan bygge innholdsstyringssystemer (CMS), sosiale nettverk, vitenskapelige dataplattformer, bedriftsprogramvare, geolokalisering, etc.

2. Forklar hovedtrekkene til Django?

Noen nøkkelfunksjoner til Django inkluderer: • ORM (Object Relational Mapper) - Abstrakt databaselag med Python-kode på høyt nivå for enklere spørringer og skjemaendringer.
 • Dynamisk administrasjonsgrensesnitt - Autogenererer adminpanel for innholdsbehandling uten konfigurasjon.
 • URL-ekspeditør - Tilordner nettadresser til visninger basert på regex-mønstre for ruteforespørsler.
 • Malmotor - Tillater utforming av HTML-sider med dynamiske data ved å bruke Django-malspråk.
 • Skjemahåndtering med validering - Gjenbrukbar skjemalogikk gjengir HTML samt validerer inndata.
 • Innebygde sikkerhetsfunksjoner - SQL-injeksjon, XSS, clickjacking, etc. beskyttelse.

3. Forklar Django-arkitektur og komponenter?

Django følger Model-View-Template (MVT) arkitektonisk mønster bestående av:

 • Modell - Håndterer data og databasetilgang
 • Utsikt - Håndterer logikk og prosessering
 • Mal - Styrer presentasjon og markering

Andre komponenter inkluderer:

 • URL-ekspeditør for å rute URL-er til visninger
 • ORM (Object Relational Mapper) for å samhandle med databasen
 • Malmotor for å bygge dynamiske HTML-sider
 • Skjemaer for validering og gjengivelse av HTML-skjemaer
 • Administrasjonsside for automatisk innholdsbehandling
 • Autentiserings- og autorisasjonsmoduler

Django Models og ORM

4. Forklar Django-modeller og fordelene med objektrelasjonsmapper (ORM)?

En modell i Django er en Python-klasse som representerer en databasetabell som arver django.db.models.Model. Noen fordeler med å bruke Django ORM inkluderer:

 • Abstrakt databaselag - Trenger ikke skrive SQL; bare Python-kode.
 • DB-agnostiker - Bytt DB enkelt ettersom ORM skjuler forskjeller.
 • Validator begrensning hjelpere liker Maks lengde for skjemaer.
 • Kommer med komplekst spørringsgrensesnitt for vanlige oppslag.
 • Migrasjonsrammeverket forplanter seg skjemaendringer på tvers av bordene.

Alt i alt, ORM gjør det mulig for utviklere å jobbe med datamodeller i Python uten å måtte kjenne til SQL eller spesifikke databasedetaljer .

5. Hvordan er Django-modeller definert og hvilke felt er tilgjengelige?

Django-modeller er Python-klasser som utvider django.db.models.Model. Hver modell representerer en databasetabell med modellklasseattributter som representerer db-tabellfelt.

Noen ofte brukte felt inkluderer:

 • CharField - Tekst i begrenset lengde
 • Tekstfelt - Ubegrenset tekst
 • Heltallsfelt - Heltall
 • Desimalfelt - Desimaltall med fast presisjon
 • EmailField - Epostadresse
 • Filfelt - Filopplasting

Det er også felt for forhold som ForeignKey, ManyToManyField, OneToOneField.

6. Forklar Django-modellrelasjoner?

De viktigste modellforholdene i Django inkluderer:

 • En-til-en - OneToOneField
 • En-til-mange - ForeignKey brukes når 'mange'-siden inneholder forholdet
 • Mange-til-mange - ManyToManyField brukes når begge sider kan inneholde flere forekomster

For eksempel en blogg ForeignKey på oppføring betyr at en blogg har mange oppføringer. Men en inngang OneToOneField omvendte lenker til blogg som oppføring kan bare tilhøre én blogg.

7. Hvordan gjøres søk i Django ORM?

Noen måter å spørre etter modeller i Django på inkluderer:

 • Model.objects.all() - Hent alle objekter
 • Model.objects.get() - Hent enkelt objekt
 • Model.objects.filter() – Filtrer objekter basert på forhold
 • Model.objects.exclude() – Filtrer ut basert på forhold
 • Model.objects.order_by() - Bestill objekter

Kjede filtre som Entry.objects.filter(publish_date__lte=date).exclude(views__lt=10) bygger komplekse ORM-spørringer.

8. Forklar Django-migreringer og hvordan skjemaendringer håndteres?

Django-migrasjoner håndterer spre endringer i modeller og felt til databaseskjemaet . Vi bruker kommandoer som:

 • makemigrations - Oppretter migreringsfiler for modellendringer.
 • migrere - Synkroniserer database ved å bruke migreringsfiler.
 • sqlmigrate - Viser rå SQL for migreringsfil.

Når modellene endres, håndterer gamle migreringer tilbakerulling mens nye migreringer gjør de nødvendige endringene i databaseskjemaet.

9. Hvordan kan du optimalisere Django ORM-modellytelsen?

Noen måter å optimalisere Django ORM og modellytelse på inkluderer:

 • Begrens forespørsler til obligatoriske felt for å unngå enorme datasammenføyninger.
 • Bruk select_related() og prefetch_related() for å forhindre ekstra db-treff.
 • Bruk QuerySet-bufring for uendret ofte brukte spørringer.
 • Aktiver vedvarende databasetilkoblinger.
 • Angi db-indeksen riktig for felt som ofte filtreres.
 • Sett opp riktig databasedelingsstrategi.

Profileringsspørringer hjelper deg med å finne optimaliseringsmuligheter.

Django-visninger og nettadresser

10. Hva er Django-visninger og hvordan defineres de?

En visning i Django håndterer presentasjonslogikk for en forespørsel og returnerer et HttpResponse. Det er definert gjennom en Python-funksjon eller klasseutvidende View, vanligvis funnet i views.py, som:

|_+_|

Visninger kobler sammen modeller som brukes til å hente data og maler som brukes til å gjengi utdata.

11. Hva er fordelene med klassebaserte visninger fremfor funksjonsbaserte visninger?

Noen fordeler med klassebaserte visninger fremfor funksjonsvisninger:

 • Økt gjenbruk fra arv - Overstyr kun deler som trenger tilpasning.
 • Mixins tillate gjenbruk av vanlig diskret logikk.
 • Eksplisitt navngivning som ListView identifiserer funksjonalitet.
 • Innkapsler relatert logikk og unngår løst koblede funksjoner.
 • Ytterligere funksjoner som kontekstmiksing, HTTP-metodebehandlere, etc.

Samlet sett fremmer klassebaserte visninger gjenbruk av kode gjennom arv og gi strengere struktur.

12. Forklar Django URLconf og hvordan URL-ruter håndteres?

Django bruker URLconfs for å kartlegge URL-baner som /about eller /products/widgets til tilknyttede visninger via regex-mønstre. Urlpatterns-listen som finnes i urls.py definerer URL-ruter for en app. For eksempel:

|_+_|

En forespørsels-URL matches sekvensielt til mønstre som utfører den tilknyttede visningsfunksjonen eller klassen for å håndtere visningslogikk.

13. Forklar Django-sneglefelt og når de skal brukes?

Et slug-felt brukes til å generere en gyldig unik URL-slugtittel eller navn fra et modellforekomstattributt automatisk. For eksempel vil en blogginnleggstittel kalt 'Hva er Django' generere et sneglefelt som 'hva-er-django'. Vi vil legge til slug-felt på modeller hvis forekomster må refereres via enkle, kodede URL-er, f.eks.:

 • /blogg/ hva-er-django / - Vis detaljer om blogginnlegg
 • /tags/ django / - Liste over modeller merket med 'django'

Den gjør det mulig å bruke Django-modellforekomster i rene lesbare URL-er.

Django maler

14. Forklar Django maler og mal arvemodell?

Django-maler tillater utforming av HTML-sider med dynamiske data via malspråk som erstatter {{ variabler }} og mal-tagger med data gjengitt under kjøring.

Malarv gjør det mulig å opprette en overordnet grunnmal som inneholder delt markering og underordnede maler som overstyrer blokker for å tilpasse layout. For eksempel:

|_+_|

Underordnede maler kan overstyre blokker mens resten av sidemarkeringen arves fra den overordnede malen.

15. Hvordan kan du gjenbruke maler og hva er inkluderingskoder?

Måter å gjenbruke maler på:

 • Mal arv - Overstyr deler av overordnede malblokker
 • Bruk inkludere tag for å inkludere en annen mal, f.eks.: |_+_|
 • Bruk malmakroer for å redusere duplisering:|_+_|

Inkluderingskoder som inkluderer arbeid som funksjoner - de får data og returnerer gjengitt markering fra spesifisert mal og unngår duplisering.

16. Hva er Django egendefinerte mal-tagger og filtre?

Django gir mulighet til å definere egendefinerte malkoder og filtre annet enn innebygde for å utvide malfunksjonaliteten.
Noen eksempler er:

 • Egendefinerte tagger for å kontrollere logikk som forloops, if-setninger
 • Filtre for å endre utdata for variabler i nytt format
 • Reduser filteret for å sette sammen komprimerte CSS/JS-ressurser
 • Markdown-filter for å gjengi markdown-formatert tekst

Egendefinerte Django-tagger/filtre lages ved å skrive Python-kodeutvidende malbiblioteker. De hjelper til med å utvide mallogikken for nødvendige gjengivelseseffekter.

Django-skjemaer

17. Forklar Django-former og modellformer?

Django-skjemaer hjelper med å håndtere:

 1. Display - Gjengi som HTML for webskjema-UI
 2. Validering - Sjekk inndata f.eks. e-postvalidering
 3. Gjenbruk - DRY-prinsippet unngår duplisering
For eksempel kan ContactForm vise kontaktskjema HTML, validere inndata og gjengi feil.
Samtidig som ModelForm oppretter skjema knyttet til modellen slik at feltene opprettes automatisk fra modellattributtene. For eksempel genereres EntryForm fra Entry-modellen automatisk fra CharField/DateField-attributtene.

18. Hvordan håndteres blank-/null- og feltvalg i skjemaer?

Noen måter å håndtere dem på i skjemaer:

 1. required=False - Tillater tomme verdier som gjør feltet valgfritt
 2. blank=Sant - Tillater '' tom strengverdi i tillegg til NULL
 3. valg - Validerer forhåndsdefinerte valgliste, f.eks: |_+_|
 4. ModelChoiceField - Velg ved å bruke rullegardinmenyen fra queryset

Disse viser relaterte valg, lager valgfrie felt eller begrenser verdier i henhold til applikasjonsbehov.

19. Hvordan kan tilpasset skjemavalidering brukes?

Noen måter å bruke tilpasset skjemavalidering på:

 • Legg til clean_ feltnavn () - Feltspesifikk validering
 • Bruk Forms clean() for validering av kryssfelt/skjemanivå
 • validator_list på felt for gjenbruk av sjekker
 • Egendefinerte validatorer som definerer valideringshjelpere

For eksempel:

|_+_|

Tilpasset validering gjør det mulig å håndheve komplekse forretningsregler.

Django administrasjon

20. Forklar Django adminside og hvordan modeller blir registrert på den?

Django kommer med forhåndsbygd administrasjonsgrensesnitt for innholdsforvaltere for å administrere databaseinnhold uten å trenge programvareerfaring.
Slik registrerer du modeller med adminside:
Foreta migreringer
Importer og registrer modellen med admin.site.register()
Opprett superbruker
Nå kan administratorer legge til, redigere eller slette modellforekomster gjennom automatiske CRUD-grensesnitt.

Tilpasninger som søkefelt, listefiltre, datohierarki-navigering konfigurerer også automatisk lagring av uker med utviklingstid.

21. Hvordan kan tilpasninger gjøres til Django admin?

Noen måter å tilpasse Django admin på:

 • Tilpass listevisninger ved hjelp av liste_visning , liste_filter etc
 • Legg til egendefinerte sider som utvider administratornettadresser med ModelAdmin metoder
 • Overstyr innebygde maler ved å kopiere admin malfiler
 • Underklasse ModelAdmin-klasser for brukergrensesnittspesifikk tilpasset forretningslogikk
 • Ulike tilpassede malkontekstvariabler tilgjengelig

ModelAdmin-metoder som save_model, delete_model aktiverer logiske utløsere. Små justeringer eller store tilpassede komponenter hjelper med å skreddersy admin for forretningsbruk.

Django-signaler, mellomvare, bufring og testing

22. Forklar Django-signaler og hvordan de tillater utløsende logikk?

Django gir signaler som tillater utløsende logikk når visse handlinger skjer. For eksempel:

 • pre_save/post_save - Lagre før/etter modellforekomst
 • pre_delete/post_delete - Før/etter sletting av modellforekomst
 • request_started/request_finished - Brukerforespørsel mottatt/svar returnert

Vi registrerer mottakerfunksjoner for å håndtere signaler ved hjelp av @receiver decorator. Dette gjør det mulig å utføre kode for:

 • Lagrer aktivitetslogg før/etter modelloppdateringer
 • Asynkrone oppgaver som å endre størrelse på bilder etter å ha lagt til
 • Utløs sending av varsler etter oppdateringer

Signaler gjør det mulig å koble til logiske triggere på en frakoblet måte.

23. Forklar Django mellomvare og hvordan det fungerer?

Django-mellomvare er kroker som fanger opp og behandler forespørsler/svar. De inkluderer:

 • Process_request - Før visning kalles
 • Process_response - Etter visning returnerer svar
 • Process_view - Like før du ringer visning
 • Process_template_response - Etter at responsinnhold er gjengitt
 • Prosess_unntak – Hvis unntaket er tatt i bruk

Mellomvare kan sjekke brukerautentisering, blokkere IP-er, aktivere CORS ved å legge til overskrifter, loggberegninger, etc. som muliggjør gjennomsiktig utvidelse av forespørsler og responshåndteringspipelines i Django-apper.

24. Hva er caching og hvor kan det implementeres i Django?

Caching innebærer midlertidig lagring av beregningsmessig dyre spørringer/beregninger for å forbedre ytelsen. Django støtter caching via:

 • Lavt nivå cache API for vilkårlige data
 • Bufring per nettsted og per visning
 • Malfragment bufre {% cache %}-tag
 • Per-side bufring for visninger ved hjelp av cache_page decorator
 • Innebygd databasespørringsbufring

Cacher kan bruke Redis, memcached eller fil/db-støttet lagring. Bufring forhindrer unødvendige gjentatte databasespørringer eller beregninger som muliggjør raskere innlastingstider.

25. Forklar Django testrammeverk og hvordan du har brukt dem?

Django kommer med testmoduler for:

 • Enhetstester - For testing av visning, mal og modelllogikk. For eksempel: Kontroll av modell tilpasset manager returnerer riktig QuerySet.
 • Klientetester – For testing av svar og brukergrensesnittadferd ved bruk av testnettleser.
 • Webtester - Bruker Selenium for å teste faktisk gjengitt sideutgang.

For eksempel ved å bruke Django TestCase:

|_+_|

Automatiske gjenoppbygginger og testdbs gjør det enkelt å teste Django-apper.

Django REST-rammeverk og autentisering

26. Forklar Django REST-rammeverket?

Django REST Framework (DRF) hjelper med å lage REST APIer for Django-apper. Nøkkelegenskaper:

 • Kraftige serialiseringshåndteringsformater som JSON
 • AJAX-vennlig HTTP-metodehåndtering for APIer
 • Ut av esken verktøy for generering av brukergrensesnitt og skjemaer
 • Retningslinjer for autentisering inkludert OAuth1a/2
 • Svært tilpassbare, gjenbrukbare abstraksjoner for APIer

Det gir byggeklosser for raskt å bygge robuste API-er som enkelt håndterer serialisering, forespørsler/svar, versjonering, dokumentasjon.

27. Forklar tokenbasert autentisering i Django REST-rammeverket?

Tokenbasert autentisering knytter en tilfeldig unik tokenstreng til hver brukerkonto. Tokenet som identifiserer en pålogget bruker er inkludert i API-forespørsler:

|_+_|

Visningens backends autentiserer bruker ved å validere innsendte token, samsvarer med en som er lagret i databasen knyttet til den kontoen. Hvis gyldig, antar brukeren at den autentiserte brukerens identitet tillater tokenbasert statsløs brukerautentisering. Egendefinerte tokens via signaler eller tilfeldige UUID-tokens gir fleksibilitet.

28. Hvordan implementerer du autentisering i Django nettapper og APIer?

Django tilbyr innebygde autentiseringsmoduler for apper og APIer:

 • Økter - For web-app informasjonskapsel basert authtight
 • Grunnleggende autentisering – Enkel HTTP-autentisering via brukernavn/passord
 • JSON-netttoken – statsløs tokenautentisering for API-er
 • OAuth 1a og OAuth 2-leverandører – Sosial/tredjepartsintegrasjon

Tilpasset:

 • Erstatte tilpasset brukermodell
 • Egendefinert backend/leverandører som utvider Django-aut
 • Støtt eksterne tokentjenester som Auth0

Fra helt tilpassede brukermodeller til tredjepartsintegrasjon, kan Django håndtere komplekse autentiseringskrav.

Django-distribusjon, skalering og ytelse

29. Hvordan setter du opp produksjonsdistribusjonsmiljø for Django-apper?

Trinn for å sette opp produksjonsdistribusjon for Django:

 1. Konfigurer appserver som Nginx, Apache
 2. Konfigurer WSGI ved å bruke gunicorn-appserveren
 3. Konfigurer håndtering av statiske filer og mediefiler
 4. Aktiver hurtigbuffermekanismer
 5. Sett opp e-post og andre produksjonstjenester
 6. Aktiver sikkerhetsmekanismer som CSRF
 7. Konfigurer SSL-sertifikater

Andre optimaliseringer som bruk av CDN-er, master-slave-dbs, etc. bidrar også til å oppnå effektive robuste distribusjoner.

30. Hvordan kan Django-apper skaleres horisontalt og vertikalt?

Horisontal skalering betyr å fordele belastningen ved å legge til flere maskiner. Dette kan gjøres ved å:

 • Kjører app bak lastbalanseringsdelingsforespørsler
 • Bruker omvendt proxy-cache-servere som Varnish
 • Aktiver horisontal skalering av databasereplikaer

Vertikal skalering innebærer bruk av bedre servermaskinvare. Dette kan gjøres ved å:

 • Skaler opp til større enkeltserver med flere CPUer eller RAM
 • Bruk raskere lagring som SSD-er for I/O-bundet arbeidsbelastning

Passende skaleringsstrategi kan hjelpe apper med å håndtere høyere trafikk.

31. Hva er noen ytelsesoptimaliseringstips for Django-apper?

Noen tips til Django ytelsesoptimalisering:

 • Aktiver hurtigbufring og vedvarende databasetilkoblinger
 • Bruk asynkrone oppgavekøer som Selleri for dyre bakgrunnsjobber
 • Sett opp Django-appservere bak proxy-cache
 • Aktiver mellomvare for gzip og minifikasjon
 • Still inn databaseindekser og spørringer
 • Sett opp master-slave db-replikering
 • Overvåk og profiler ytelsesberegninger

Bufring, db-optimalisering, avlasting av bakgrunnsoppgaver og proxyer hjelper med å overvinne flaskehalser i Django-ytelsen.

Django Sikkerhet

32. Forklar risikoer for cross site scripting (XSS) og hvordan Django-maler forhindrer dem?

XSS-angrep skjer når usikre uklarerte brukerinndata gjengis uten å unnslippe og tillate injeksjon av JavaScript-kode.
For eksempel vil kommentarer gjengitt fra db forårsake XSS-problem:

|_+_|

Django-maler unnslipper alle utganger som forhindrer XSS-problemer:

|_+_|

Autoescape, csrf-tokens, mellomvare forbedrer også Django-appsikkerheten.

33. Hva er risikoen forbundet med SQL-injeksjoner og hvordan beskytter Django mot dem?

SQL-injeksjoner skjer når usikre rå SQL-strenger fra brukerinndata kjøres, noe som gir mulighet til å kjøre ondsinnede SQL-spørringer. For eksempel:

|_+_|

Django beskytter mot SQL-injeksjoner ved å:

 • Spørringsparametere – Verdier sendes separat og escapes
 • ORM abstraksjon - Ingen tilgang til å skrive rå SQL-spørringer
 • Beskyttelse på databasedrivernivå

Django-modeller forhindrer SQL-risiko som gir abstraksjon og unnslippende forhindrer evne til å endre tiltenkte spørringer.

34. Hvordan kan clickjacking-sårbarheter forhindres i Django?

Clickjacking lurer brukere til å klikke på skjulte ondsinnede elementer som maskerer som legitime ved å overlegge innhold. Django hjelper til med å forhindre clickjacking ved å:

 • Mellomvare som aktiverer X-Frame-Options header
 • Med mindre unntak er spesifisert med dekoratører
 • Verdien kan være SAMEORIGIN eller DENY for strengere sikkerhet

Dette instruerer nettlesere om å hindre innlasting av noen del av siden gjennom iFrames og forhindrer overliggende triks som lurer klikk. Finkornede rammealternativer gir beskyttelse skreddersydd for appkrav og forhindrer clickjacking.

Filosofi med Django-batterier inkludert

35. Hvilke vanlige brukstilfeller er aktivert av Djangos batteriinkluderte filosofi?

Noen brukstilfeller støttet ut-av-boksen av Django via medfølgende integrerte verktøy:

 • Admin backend for innholdsadministrasjon
 • Brukerautentisering og tillatelser
 • Caching-rammeverk og hjelpefunksjoner
 • Skjemagjengivelse med validering
 • Grunnleggende CRUD-visninger for modeller
 • Overlevering og behandling av filopplastinger

Denne batteri-inkluderte filosofien sparer uker med å gjenoppfinne standardkoden, slik at apper kan fokusere på tilpasset forretningslogikk og unngå å gjenoppfinne grunnleggende.

Diverse Django-spørsmål

36. Skalerer Django og hva er noen store nettsteder bygget med det?

Ja, Django er designet for skalerbarhet og brukes til å kjøre noen av de mest trafikkerte nettstedene i verden, inkludert:

 • YouTube
 • Instagram
 • Reddit
 • Pinterest
 • BitBucket

Django hjelper til med å bygge vedlikeholdbare apper som utnytter Python-fordelene som muliggjør raskere funksjonsutvikling. Med passende apparkitektur, caching, db-distribusjon – skalerer Django effektivt for bedriftsbehov.

37. Forklar hvordan du kan migrere eldre eller gamle databaser til Django?

For å koble opp eldre databaser til Django:

 1. Inspiser skjemastruktur og kartmodeller deretter
 2. Koble database med passende databasemotor-backend
 3. Bruk inspectdb for å generere modeller fra eksisterende tabeller
 4. Løs eventuelle feltforskjeller som heltall vs BigIntegerFields
 5. Opprett standardmigreringer og falsk innledende datapopulasjon

Tilpassede modellbehandlere hjelper til med å utvide nye grensesnitt som avslører nødvendige spørringsabstraksjoner.
Dette gjør det mulig å modernisere aldrende systemer med Django som utnytter eldre databaser samtidig som risiko begrenses og omskrives.

38. Hvordan kan bakgrunnsasynkroniseringsoppgaver planlegges i Django-apper?

Noen måter å sette opp bakgrunnsoppgaver på:

 • Selleri - Python-oppgavekø som kjører asynkrone oppgaver
 • Django Channels - Websocket og støtte for async-oppgaver
 • Django Q - Løfter og asynkron oppgaveplanlegging

For eksempel med selleri:

|_+_|

Å laste ned langvarige jobber til bakgrunnen gjør forespørsler raske.

39. Forklar de relative styrkene og svakhetene til Django?

Noen styrker ved Django:

 • Rask utvikling med batteri-inkludert filosofi
 • Sikker som standard med beskyttelse mot utnyttelser
 • Skalerer godt horisontalt og vertikalt
 • Rikt økosystem av tredjepartspakker

Noen svakheter:

 • Monolitisk - Hele stabelen Django håndheves
 • Ikke optimalisert for CPU-tunge databehandlingsoppgaver
 • Oppgradering kan være vanskelig på tvers av versjoner

Django skinner for rask nettapplikasjonsutvikling, selv om den passer noen problemdomener bedre basert på spesifikke behov.

40. Hvorfor sies Django å ha høy utviklerhastighet?

Noen grunner til at Django muliggjør høy utviklerhastighet:

 • Batterier-inkludert design forhindrer uker med boilerplate-kode
 • Python-fleksibilitet og rikt økosystem forbedrer produktiviteten
 • Objektrelasjonell kartlegger forenkler modellering
 • Enkel å teste og utvikle iterativt
 • Administrasjonsside og gjenbrukbare apper kommer raskere i gang

Evne til å konsentrere seg om forretningslogikk i stedet for å gjenoppfinne grunnlaget forbedrer utvikleropplevelsen og rask prototyping.

41. Hvordan kan en bruker laste opp filer og bilder i Django-nettapper?

Django tilbyr enkle filopplastingsbehandlere:

 • Fil eller ImageField på modellen for å håndtere opplastingsdata og stier
 • Last opp skjemafelt kombinert med visningslogikk
 • Signaler for å behandle opplastingsdata etter skjemalagring
 • Tillatelser, validering og lagringsbehandlere tilpasser håndteringen

Filer og bilder kan lastes opp til server eller skylagring som S3 mens metadata spores mot tilsvarende modeller i databasen.
Miniatyrbilder, filtre og prosessorer gjør det mulig å administrere opplastinger.

42. Forklar bruken av session framework i Django?

Django tilbyr sesjonsadministrasjon med alle funksjoner:

 • Øktmellomvare gir økttilgang på tvers av visninger
 • Dict-grensesnitt tillater lese-skriv-sesjonsdata
 • Egendefinert lagringsbackend til databasetabeller eller cacher
 • Konfigurerbart utløp, håndtering av informasjonskapsler
 • Signerte informasjonskapseløkt-ID-er eller token-autentisering

Dette gir brukersesjonsadministrasjon nødvendig for vogner, påloggingsstatus uten behov for eksterne butikker.
Visninger kan lese og skrive tilstandsinformasjon til øktdataene etter behov.

43. Hvordan støttes multi tenancy i Django-apper?

Noen måter Django muliggjør mønstre for flere leieforhold:

 • Separat databaseskjema per leietaker
 • Delt database med kolonne for leietakeridentifikasjon
 • Begrens synlige data i blandede tabeller ved å bruke leietakerbevisste QuerySets

Mellomvare kan rute forespørsler automatisk basert på:

 • Domene eller underdomene
 • Forespørselshodetoken tilordnet til leietakere
 • Øktidentifikasjon hvis den er autentisert

Dette gir mulighet til å skalere på tvers av flere kunder og isolere data på riktig måte.

44. Hvordan kan oversettelser leveres i Django-apper?

Django gjør det mulig å oversette statiske strenger og innhold på tvers av flere språk ved å bruke:

 • gettext APIer - Maskin- og menneskelige oversettelser
 • transmaltag-markeringer i maler for dynamisk oversettbart innhold
 • Oversettelsesfiler kartlagt per språkkode
 • Endre språkpreferanser ved å bruke mellomvare
 • Pluraliserings- og kontekstvarianter håndtert riktig

Dette gjør det mulig å lansere globalt tilgjengelige applikasjoner som håndterer regionale språkbehov transparent ved å bruke Djangos internasjonaliseringssystemer, og unngår skjørhet i forhold til flerspråklig innhold.

45. Hvordan håndteres datoer og klokkeslett i Django-modeller og maler?

Datoer og klokkeslett bruker Pythons datetime-modul med tidssonestøtte ved bruk av pytz-bibliotek.
Noen måter datotider håndteres på:

 • DateField/TimeField på modeller
 • Auto_now/Auto_now_add alternativer for selvoppdaterende felt
 • Malfiltre for datoformatering som |_+_|
 • Tidssoner på filtre og modeller forhindrer uklarheter
 • Overstyrende innstillinger som USE_TZ synkroniserer tidshåndtering på programnivå

Den rike dato- og tidshåndteringen gjør tidsmessige modeller og tilstandsendringer enkle å jobbe med i Django-apper.

46. ​​Forklar hvordan LTS vs siste Django-versjoner skiller seg og hvilke du skal bruke når?

Django har en langtidsstøtteversjon utgitt med noen års mellomrom som Django 3.2 vs siste Django 4:

 • Siste - Bleeding edge-funksjoner, rettelser og oppdateringer
 • DET ER - Prøvd og testet stabil versjon som mottar feilrettinger og sikkerhetsoppdateringer

Brukstilfeller:

 • Siste - Greenfield-prosjekter evaluerer nye funksjoner
 • LTS - Produksjonssystemer som krever stabilitet uten hyppige endringer

LTS-versjoner ser at samfunnets adopsjon vokser over livet, noe som gjør dem gode for stabilitetssensitiv produksjon.

47. Hvordan kan databasemigreringer håndteres i teammiljøer?

Noen tips for teamdatabasemigrering:

 • Migreringsfiler for versjonskontroll
 • Squash trivielle migrasjoner før du begår store endringer
 • Bruk Pull Request review for migrasjonsinspeksjon
 • Tag-utgivelsespunkter for klarhet i migreringsversjonen
 • Angi migreringskjøringsregler per miljø
 • Bygg distribusjonsskript for å kontrollere migreringsapplikasjonen

Migreringer lar team modifisere modeller på en sikker måte og holde utviklings- og produksjonsdatabaser synkronisert.

48. Hvorfor er Django-modellledere nyttige og hvordan defineres tilpassede?

Tilpassede ledere utvider modellen QuerySet-funksjonalitet som innkapsler forretningslogikk og forbedrer separasjonen av bekymringer.
For eksempel kan en PublishedManager på en blogg-modell definere:

|_+_|

Dette sammendraget filtrerer kun publisert logikk som enkelt kan gjenbrukes og unngår å spre logikk på tvers av visninger.
Ledere muliggjør ren tilpasset innkapsling som forbedrer sammenhengen.

49. Du har ytelsesintensive matplotlib-visualiseringer på Django-siden din – hvordan kan du optimalisere visningen av dem?

Noen måter å optimalisere CPU-intensive operasjoner som matplotlib-rapportgenerering:

 • Last ned til Selleri-bakgrunnsoppgaver med bufrede resultater
 • Server statisk, nemlig eksport direkte i stedet for å generere dynamisk
 • Aktiver hurtigbufring for autentiserte brukere
 • Fordel belastning ved hjelp av flere Django-arbeidere
 • Optimaliser ytelsen til databasespørringer
 • Se etter konfigurasjoner for gjengivelse av matplotlib-gjengede/asynkroniserte

Juster generelle systemflaskehalser og sørg for at langvarige prosesser skjer asynkront, og forhindrer blokkering av raske svar.

50. Hvordan er SEO aktivert på Django-nettsteder og mulige forbedringer?

Noen måter Django hjelper med SEO:

 • sitemap.xml generasjonsrammeverk
 • Bufring per nettsted og per visning hjelper raskere indeksering
 • Mellomvare hjelper overskriftskontroll
 • Malkontekstbehandlere forenkler metadata

I tillegg:

 • Sørg for optimaliserte metadata, tittelkoder
 • Innholdsoptimalisering for søkerangeringssignaler
 • Rask ytelse – utnytte caching og CDN-er

Flott innhold, metadata-tagger muliggjør søkemotorsynlighet mens hastighet sikrer høyere rangering.

Se Også: