Hvordan tilbakestille HP DeskJet Printer Wi-Fi-passord?

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer

Kobler din HP DeskJet printer til ditt hjemme- eller kontor Wi-Fi-nettverk lar deg skrive ut dokumenter og bilder trådløst fra hvilken som helst enhet på nettverket. Men hvis du ønsker å endre Wi-Fi-nettverket skriveren kobles til eller har glemt Wi-Fi-passordet du tidligere har konfigurert, må du tilbakestill Wi-Fi-passordet på HP DeskJet.

Det er enkelt å tilbakestille Wi-Fi-passordet til en HP DeskJet-skriver fra skriverens kontrollpanel. I denne omfattende veiledningen vil vi diskutere flere metoder for å fullføre prosessen på ulike HP DeskJet-modeller.

Forutsetninger

Før du tilbakestiller Wi-Fi-passordet på HP DeskJet-skriveren, kontroller: • Skriveren er koblet til en strømkilde og slått på
 • Det er papir i innskuffen
 • Du kjenner navnet og passordet til Wi-Fi-nettverket du ønsker å koble skriveren til
 • Du har den nyeste versjonen av HP Smart-appen og/eller HP-skriverprogramvaren installert på din Windows 10/11 datamaskin eller bærbare datamaskin

Hvis du oppfyller kravene ovenfor, kan du fortsette med å tilbakestille Wi-Fi-passordet ved å bruke en av følgende metoder.

Metode 1: Tilbakestill Wi-Fi-passordet fra skriverens kontrollpanel

Flertallet av HP DeskJet-skrivere har innebygd Wi-Fi-funksjonalitet. Den enkleste måten å endre Wi-Fi-passordet på er ved å gå til delen Nettverksinnstillinger på skriverens kontrollpanel.

Trinn for å tilbakestille Wi-Fi-passordet fra kontrollpanelet

 1. Trykk på Trådløs-knappen ( ) på skriverens kontrollpanel. Dette åpner Trådløs-menyen.
 2. Trykk nå på pil ned-knappen for å velge trådløse innstillinger og trykk deretter OK.
 3. Plukke ut Wi-Fi-beskyttet oppsett , og velg deretter Tilbakestill sikkerhetsinnstillinger . Trykk OK for å bekrefte.
 4. Skriveren vil initialisere og vise en 8-sifret WPS PIN-kode.
 5. Åpne Wi-Fi-innstillingene på din Windows 10 bærbare eller datamaskin.
 6. Klikk for å koble til det trådløse nettverket med skriverens viste navn.
 7. Når du blir bedt om det, skriv inn den 8-sifrede WPS PIN-koden for å koble til.

Når den er tilkoblet, tilbakestilles eventuelle eksisterende Wi-Fi-passord på skriveren. Du kan nå få tilgang til skriveren trådløst med hvilken som helst enhet på nettverket.

Viktige punkter

 • Tilbakestilling av sikkerhetsinnstillinger genererer et nytt Wi-Fi-passord for HP DeskJet-skriveren
 • Du må koble en Windows-PC til skriveren med den 8-sifrede koden innen 2 minutter
 • Etter vellykket tilkobling blir den nye Wi-Fi-profilen med et sterkt passord konfigurert på skriveren og din Windows 10 PC

Metode 2: Bruk WPS (Wi-Fi Protected Setup) for å koble til

Som et alternativ til å angi WPS-PIN-koden, kan du bruke WPS til å tilbakestille Wi-Fi-passordet og koble datamaskinen eller mobilenheten til HP DeskJet-skriveren.

Trinn for å tilbakestille Wi-Fi-passord ved hjelp av WPS

 1. Sørg for at den trådløse ruteren har en WPS-knapp
 2. Trykk og hold inne trådløsknappen ( ) på skriveren i mer enn 3 sekunder for å aktivere WPS-modus
 3. Innen 2 minutter, trykk på WPS-knappen på ruteren i mer enn 5 sekunder
 4. Både ruteren og skriveren vil nå kobles til automatisk ved hjelp av WPS
 5. På din bærbare/PC med Windows 10 velger du Wi-Fi-nettverket skriveren er konfigurert på
 6. Når du blir bedt om det, klikker du for å koble enheten trådløst til nettverket og skriveren

Dette vil også tilbakestille Wi-Fi-passordet på HP DeskJet til det som er konfigurert på den trådløse WPS-ruteren eller tilgangspunktet.

Fordeler

 • WPS gir den enkleste måten å lage et sikkert trådløst nettverk på
 • Du trenger ikke å huske en ny Wi-Fi PIN-kode eller rekonfigurere SSID/passord
 • Enkel trykkknappkonfigurasjon for brukere som ikke er teknisk kunnskapsrike

Metode 3: Tilbakestill fra tilkoblet datamaskin ved hjelp av HP-skriverprogramvare

Hvis HP DeskJet-skriveren allerede er koblet til Windows-datamaskinen din via USB, Wi-Fi eller Ethernet, kan du enkelt bruke HPs skriveradministrasjonsprogramvare til å endre trådløse innstillinger og tilbakestille Wi-Fi-passordet.

Programvare kreves

 • HP Smart (gratis app fra Windows 10 App Store)
 • HP Printer Assistant-programvare (inkludert på OS-installasjonsplaten eller last ned fra hp.com)

Trinn for å tilbakestille Wi-Fi-passord fra tilkoblet datamaskin

 1. Åpne HP Smart-appen eller HP Printer Assistant-programvaren
 2. Gå til delen Nettverksinnstillinger eller Trådløst oppsett
 3. Velg Administrer nettverksinnstillinger
 4. Velg alternativet Tilbakestill sikkerhetsinnstillinger
 5. Bekreft valget ved neste forespørsel
 6. En 8-sifret WPS PIN-kode vises på skjermen
 7. Koble datamaskinen fra gjeldende trådløse nettverk
 8. Søk og velg Wi-Fi-nettverket for skriveren
 9. Skriv inn den 8-sifrede WPS PIN-koden når du blir bedt om det

Trinnene ovenfor vil koble din Windows 10/11 PC til skriveren over en ny Wi-Fi-tilkobling med oppdatert passord og sikkerhetskryptering.

Viktige punkter

 • Kan tilbakestille Wi-Fi-passordet til skriveren over USB, Ethernet eller eksisterende Wi-Fi-tilkobling
 • Hele prosessen utført fra datamaskinen ved hjelp av HP Smart-appen eller Printer Assistant-programvaren
 • Ny Wi-Fi SSID og sterkt passord konfigureres etter tilkobling med WPS PIN

Metode 4: Fabrikkinnstilling for å gjenopprette standardpassord

Hvis du har prøvd alternativene ovenfor og fortsatt ikke kan koble HP DeskJet til Wi-Fi-hjemmenettverket, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene på skriveren. Dette vil tilbakestille ALLE trådløse innstillinger, inkludert Wi-Fi-passordet.

Fremgangsmåte for å tilbakestille HP DeskJet-skriver til fabrikkstandard

 1. Kontroller at HP DeskJet-skriveren er slått PÅ
 2. Trykk og hold Fortsett-knappen i 10 sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene
 3. Skriveren vil starte på nytt. Vent til startskjermen vises på kontrollpanelet
 4. Følg de første oppsettinstruksjonene for å koble skriveren til Wi-Fi-nettverket
 5. På Windows 10 datamaskin/nettbrett installer HP Smart-appen og legg til skriver
 6. Du kan nå skrive ut over den trådløse tilkoblingen!

Fabrikkinnstilling vil gjenopprette alle trådløse tilkoblingsfunksjoner og be deg om å konfigurere Wi-Fi fra bunnen av under den første installasjonen.

Advarsel

 • Fabrikkinnstilling vil fjerne ALLE tilpassede skriverinnstillinger
 • Eventuelle fastvareoppdateringer eller oppgraderinger vil også bli slettet
 • Bruk kun hvis du ikke kan koble til via Wi-Fi ved hjelp av en annen metode

Profesjonelle tips for bedre trådløs tilkobling

Hvis HP DeskJet fortsetter å miste den trådløse tilkoblingen eller du ofte trenger å feilsøke Wi-Fi-problemer, kan du prøve disse eksperttipsene for stabil tilkobling:

Tips for å forbedre signalstyrken

 • Flytt den trådløse ruteren nærmere HP-skriveren
 • Velg 5GHz-bånd i stedet for eldre 2,4GHz-frekvens på ruteren
 • Oppgrader ruteren med MU-MIMO-teknologi hvis enheten støtter det
 • Fjern fysiske hindringer mellom skriveren og det trådløse tilgangspunktet

Programvarejusteringer for pålitelighet

 • Endre ruterens administratorpassord fra den usikre standarden
 • Deaktiver PMF-funksjonalitet for å løse WPA2-håndtrykkproblemer
 • Tilordne permanent lokal IP-adresse utenfor DHCP-poolen til skriveren
 • Eksperimenter mellom TKIP- og AES-krypteringsmoduser

Prøvd og testet bonustips

For maksimal Wi-Fi-ytelse, bruk Ethernet-backhaul på noder i et mesh-nettverk der HP-skriveren kobles til.

Feilsøking Vanlige problemer med trådløs tilkobling

Noen ganger, selv etter tilbakestilling av Wi-Fi-passordet, kan det hende at HP DeskJet-skriveren ikke klarer å koble seg til eller bryter tilkoblingen med jevne mellomrom. Analyser og prøv disse anbefalte trinnene for å feilsøke og løse hyppige problemer med trådløs tilkobling:

Problemer med tilkoblingsfeil

Problem Sannsynlige årsaker Korrigerende handling
Kan ikke finne eller koble til trådløst nettverk
 • Utdatert skriverfastvare
 • Korrupt driverprogramvare
 • Wi-Fi-bånd eller passord er feil
 • Oppdater til nyeste skriverfastvare
 • Avinstaller og installer skriverdriveren på nytt
 • Dobbeltsjekk nøyaktigheten av SSID, bånd og passord
Tilkoblet, men skriver ikke ut over Wi-Fi
 • Koblet fra USB etter Wi-Fi-oppsett
 • Feil tildeling av IP-adresse
 • Programvareportkonflikt
 • Koble skriveren til PC/mobil på nytt via Wi-Fi
 • Forny DHCP-leie eller angi statisk lokal IP
 • Veksle mellom standard TCP og rå IP-porter
Periodisk tap av trådløst signal
 • Overbelastet radiofrekvensbånd
 • Understrøms ruter/rekkeviddeforlengere
 • Problemer med Wi-Fi Multimedia
 • Bytt fra standard 2,4 GHz Wi-Fi-bånd
 • Bytt ut ruteren eller legg til trådløse boosternoder
 • Deaktiver Wi-Fi Multimedia Power Save i adapterinnstillingene

Feilsøking for tilkoblingsytelse

Utgave Potensielle årsaker Rettelser for å bruke
Langsom trådløs utskriftshastighet
 • Skriver plassert langt fra ruteren
 • Gammel 802.11b/g Wi-Fi-ruter
 • Kanalinterferens fra nettverk i nærheten
 • Flytt skriveren innenfor anbefalt trådløs rekkevidde
 • Oppgrader hjemmeruteren til nyere Wi-Fi 6-modell
 • Bytt ruterkanal vekk fra tilstøtende nettverk
Trådløs skriver kobles ofte fra
 • Svak trådløs signalstyrke
 • For mange tilkoblede Wi-Fi-enheter
 • Utdatert skriverfastvare
 • Flytt ruteren nærmere skriveren
 • Oppgrader ruteren eller reduser tilkoblede klienter
 • Sjekk og installer den nyeste fastvaren
Finner ikke 5GHz Wi-Fi-nettverksbånd
 • Dual-band skrivermodell kreves
 • Inkompatible ruter Wi-Fi generasjoner
 • 5GHz-båndet er deaktivert på tilgangspunktet
 • Bekreft at skriveren har dual-band Wi-Fi-støtte
 • Sørg for at ruteren støtter den nyeste 802.11ac-standarden
 • Aktiver 5GHz-radioen i ruterens administrasjonsgrensesnitt

ofte stilte spørsmål

Sjekk noen av de vanligste spørsmålene angående tilbakestilling av trådløst passord eller andre problemer med Wi-Fi-tilkobling på HP DeskJet-skrivere:

Generelle spørsmål om Wi-Fi og tilbakestilling av passord

Spørsmål: Hvilke forskjellige metoder kan jeg bruke for å tilbakestille Wi-Fi-passordet på HP DeskJet?

Du kan tilbakestille eller endre Wi-Fi-passord fra skriverens kontrollpanel, via tilkoblet datamaskin, ved å bruke WPS eller utføre en fabrikkgjenoppretting.

Spørsmål: Mister jeg de trådløse innstillingene mine når jeg tilbakestiller Wi-Fi-passordet på HP-skriveren?

Bare den forhåndsdelte Wi-Fi-nøkkelen (passordet) tilbakestilles mens trådløs SSID og andre innstillinger beholdes.

Spørsmål: Hvordan finner jeg Wi-Fi-passordet til HP DeskJet-skriveren?

Du kan hente gjeldende forhåndsdelte Wi-Fi-nøkkel fra Wireless Settings-menyen på HP DeskJet-skriverens kontrollpanelskjerm.

Forespørsler om feilsøking av tilkobling og ytelse

Spørsmål: HP-skriveren min kobler til, men skriver ikke ut over nylig innstilt Wi-Fi. Hvorfor?

Etter enhetsoppsett må du også installere skriverdriveren og legge til enhet via Wi-Fi i stedet for USB. Deaktiver brannmur, start PC-en på nytt og prøv å skrive ut på nytt.

Spørsmål: Hvordan kan jeg forbedre langsomme trådløse utskriftshastigheter på HP DeskJet?

Flytt ruteren nærmere skriveren, oppgrader til ny Wi-Fi 6-ruterteknologi, deaktiver inkompatible sikkerhetsmoduser som WEP/TKIP, reduser Wi-Fi-enheter som sender forstyrrelser.

Spørsmål: Hvorfor mister min HP DeskJet-skriver det trådløse signalet?

Intermitterende frakoblinger kan skyldes konstant interferens på standard trådløse kanaler. Bytt ruterkanal, bytt til 5GHz-bånd eller bytt ut med mesh-nettverkssystem.

Konklusjon

Tilbakestilling av Wi-Fi-passordet på HP DeskJet-skriveren fjerner eksisterende trådløse sikkerhetsinnstillinger slik at du kan koble til et nytt hjemme-/kontornettverk. Bruk den riktige metoden ovenfor basert på skrivermodellspesifikasjoner og trådløs ruterfunksjonalitet.

Bortsett fra trinnvise instruksjoner for tilbakestilling av passord for forskjellige konfigurasjoner, dekket vi også beste fremgangsmåter for sømløst oppsett, effektiv drift og feilsøking av trådløse tilkoblingsproblemer på HP DeskJet-skrivere.

Implementering av disse godt undersøkte ekspertretningslinjene og foreslåtte løsninger vil definitivt hjelpe deg å opprettholde konsistent Wi-Fi-ytelse for trådløs utskrift fra hvor som helst i hjemmet eller arbeidsområdet!

Se Også: